Tantárgy ismertető - Automatika I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUAU11OLMKVK-AUInincs4
Tematika
Az automatika alapfogalmainak meghatározása és értelmezése, a vezérlés és szabályozás működési mechanizmusa és összehasonlításuk.
A lineáris és invariáns jelátviteli alaptagok fogalma, fajtái, ezek idő-, operátor és frekvenciatartománybeli vizsgálati módszerei, jellemző függvényei és az alaptagokból az összetett tagok származtatása.
Az irányítandó szakaszok, mint jelátviteli tagok, jellegzetes fajtái, átviteli függvényei
A szabályozási kör, és zavarjel bevezetés típusszáma. Követő- és értéktartó szabályozás fogalma, egyenletei. A szabályozási kör állandósult állapotbeli vizsgálata követő és értéktartó szabályozások esetén
A jelátviteli tagokkal felépített szabályozási kör stabilitásának fogalma, vizsgálati módszerei az idő-, operátor és frekvencia tartományokban.
A szabályozási kör működésének minőség vizsgálati módszerei, legfontosabb minőségi jellemzői.
A szabályozási kör működésének javítása kompenzálással. A kompenzálás megvalósítási formái és ezek hatása a minőségi jellemzőkre.
A mintavételezés alapjai, a mintavételes szabályozóval felépített szabályozási kör irányítástechnikai hatásvázlata, jelei, és működési mechanizmusa.
Villamos segédenergiájú szabályozóköri eszközök, - mint a távadó, szabályozó végrehajtó és beavatkozó szervek felépítése, működése, felépítése, műszaki adatai
A vezérlési feladatok leírásának lehetséges formái
A vezérlő berendezés lehetséges alkalmazott fajtái, tipikus alkalmazási területei főbb jellemzőik
A PLC-k kiviteli formái, hardver felépítésük, program fajtái és ezek feladatai. Az IEC1131-3 szabvány szerinti felhasználói programnyelvek fajtái és ezek értelmezése. A felhasználói programfuttatás módjai. Felhasználói programfejlesztő eszközök fajtái.
A vezérlő berendezések jellegzetes bemeneti és kimeneti oldali eszközeinek fajtái, megvalósítási formái, felépítése , működése, műszaki adatai
Irodalom
nincs