Tantárgy ismertető - Automatika II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUAU21OLMKVK-AUIKAUAU11OLM3
Tematika
A mintavételes digitális szabályozási körök felépítésének, működésének, vizsgálati módszereinek ismertetése olyan mélységig, hogy a végzettek képesek legyenek ilyen rendszerek szabályozóinak kiválasztására és beállítására .A nemlineáris szabályozások .fogalmainak, vizsgálati módszereinek ismertetése, hogy az ipari feladatokban gyakori nemlinearitások kezelésére legyenek képesek. Az integrált számítógépes üzemirányítási rendszerek bemutatása. A hallgatók bevezetése a PLC-s vezérlések felhasználói programjainak tervezési, fejlesztési módszereibe. Szilárd alapok kialakítása a hallgatókban a PLC-s vezérlések felhasználói, kezelési feladatainak ellátására.
Értékelési és ellenőrzési eljárások: - Szóbeli vizsga
-aláírás feltétele: Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása, egy házi tervezési feladat készítése és beadása.
Irodalom
nincs