Tantárgy ismertető - Elektronika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUEL11OLMKVK-AUIKVEVT11OLM6
Tematika
Az analóg jelek erősítésének alapfogalmai. Az erősítők frekvenciafüggése. A “p-n” átmenet, áramvezetés félvezetőkben, a dióda. A dióda kapacitása. A bipoláris tranzisztor. A jelerősítés fizikai folyamata. A FE-es és FB-ú és FC-os alapkapcsolások. Fizikai paraméteres kisfrekvenciás helyettesítő képek. Az erősítő jellemzői közepes frekvencián. Erősítő alapkapcsolások. Térvezérlésű tranzisztorok (JFET,MOSFET). Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások frekvenciafüggése. Szimmetrikus bemenetű, aszimmetrikus kimenetű erősítők. Integrált műveleti erősítők. A műveleti erősítők alkalmazástechnikája. Matematikai műveletek megvalósítása (összegző és különbségképző, differenciáló és integráló alapkapcsolások). I-U átalakító, AC erősítők megvalósítása Egyszerű áram- és feszültségforrások. A műveleti erősítők nemlineáris alkalmazásai, precíziós egyenirányítók felépítése. Komparátorok. Null-komparátor, referenciával eltolt szintű, valamint hiszterézises komparátorok (Schmitt-triggerek). Hullámforma generátorok.

Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- írásbeli vizsga
- A vizsgára bocsátás feltétele házi feladat beadása
Irodalom
nincs