Tantárgy ismertető - Épületautomatizálás I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUKA11OLMKVKnincs4
Tematika
A hallgatók megismertetése az épület- és közmű automatizálásban megoldható feladatokkal, a rendszerek alapvető struktúráival, eszközeivel és azok programozásával. A hálózati technológiák fejlődése. Soros LAN topológiák. Adatátviteli eljárások és formátumok. Buszhozzáférési eljárások. Átviteli médiumok. Az épületirányítási rendszer szintjei. Világítási rendszerek: a vizuális környezet és a világítás; a fény és minősége, a felületek jellemzői, a látás sajátosságai. Fényforrások. A fény útja a fényforrástól a munkasíkig (lámpatestek, világítási módok). A világítással szemben támasztott igények. Világítástervező programok. Biztonsági rendszerek: tűzjelző/védelmi-, behatolás-védelmi és beléptető rendszerek. Az European Instal-lation Bus (EIB/KNX rendszer). Rendszeráttekintés. A technológia. A távirat. Buszrésztvevők. Az instal¬láció. Az EIB rendszer tervezése és üzembe helyezése az ETS szoftver segítségével.
A HVAC rendszerek szerepe, feladatai. Fizikai alapfogalmak (hőközlés, hőátadás, nyomás és ezek érzékelői, mértékegysége, mérése érzékelői). A HVAC rendszerek csoportosítása. A légkezelő rendszerek alapvető felépítései: a központi rendszer, az egycsatornás többzónás légkezelő rendszerek utóhevítővel, a kétcsatornás többzónás légkezelő rendszerek, változó térfogatáramú rendszerek. A víz közegű rendszerek alapvető felépítései: soros hurkú; két, három- és négy csöves párhuzamos rendszerek; kevert víz- és levegő közvetítő közegű rendszerek. A HVAC rendszerek részegységei: kazánok, hűtő egységek, hőcserélők, légszűrők. A HVAC rendszerek szabályozókörei.
Épületek energiaellátása. A különböző energiafajták (villany, víz, gáz) mérőkészülékei és mérése (Smart metering). Kapcsolódás az épületfelügyeleti rendszerhez. Villamos- és gázenergia menedzsment épületfelü¬gyeleti rendszerrel. Szükségáramforrások. Alternatív energiaforrások felhasználása az épületekben. A föld megújuló energiaforrásai és a decentralizált energiatermelés. Fényelektromos rendszerek. Fényelektro¬mosság az épületvillamosításban. Fejlődési irányok. A szélenergia hasznosítási lehetőségei. Villamos¬energia-termelés biomasszából. A geotermikus energia felhasználása. Hőszivattyúk. Energia-tárolás hidrogénnel (tüzelőanyag-cellák).
Olyan mértékű önálló mérési-, feladatmegoldási gyakorlat megszerzése, amely segít a szakdolgozat elkészítésében és az államvizsgára történő felkészülésben.

Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- A mérésekről készült jegyzőkönyvek beadása
- Egy zárthelyi eredményes megírása
- Kombinált írásbeli és szóbeli vizsga
Irodalom
nincs