Tantárgy ismertető - Épületautomatizálás II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUKA21OLMKVKKAUKA11OLM3
Tematika
A hallgatók megismertetése az épület- és közmű automatizálásban megoldható feladatokkal, a rendszerek alapvető struktúráival, eszközeivel és azok programozásával. A Johnson-Controls Metasys rendszere. Rendszeráttekintés. Az irányítási rendszer szintenkénti elemei. Terepi (buszvég-készülék) szint, automa¬tizálási (DDC alállomások) szint, hálózati állomások (N30) szint, felügyeleti (operátori, munkaállomás) szint. Az N30 felügyeleti vezérlő funkciói, konténerei és objektumai. Villamosenergia menedzsment az N30 vezérlővel. Az adatok begyűjtése, adatbázis kezelés. Megjelenítés (vizualizálás). Riasztások és trendek hozzárendelése adatpontokhoz. Hozzáférési jogosultságok, naplózás, archiválás. Kommunikáció, távoli elérés. Közművek automatizált rendszerei. Vízművek. Az ivóvíz minőségi követelményei. Ivóvíztermelő kutak. A vízműveknél használt érzékelők/távadók. A vízellátó rendszer létesítményei: a folyamatirányító rendszer. A technológia képi megjelenítése, a technológiai események jelzése, naplózása, az archivált adatok tárolása, megjelenítése, kezelése. Kommunikáció a központ és a távoli egységek között. A csatornázás, szennyvíztisztítás és a környezetvédelem. Szennyvíztisztítási technológiák. Szennyvíztisztító telepek technológiai folyamatai, felépítése. Automatizálás a szennyvíztisztításban.
Olyan mértékű önálló mérési-, feladatmegoldási gyakorlat megszerzése, amely segít a szakdolgozat elkészítésében és az államvizsgára történő felkészülésben.

Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- A mérésekről készült jegyzőkönyvek leadása
- Egy zárthelyi eredményes megírása
- Kombinált szóbeli és írásbeli vizsga

Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- aláírás feltétele: egy zárthelyi dolgozat és egy feladat megírása és a mérések eredményes elvégzése (minimum 2-es osztályzat)
Irodalom
nincs