Tantárgy ismertető - Programozható irányítások I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUPI11OLMKVKnincs4
Tematika
Általános: A digitális, programozható irányító berendezések rendszertechnikai felépítése.
Hardver ismeretek: A korszerű mikrokontrollerek (a 8051 és PIC család új elemeinek) rendszertechnikai és alkalmazási alapjai.
A programozható hardver (PAL, PAL, GAL) és alkalmazása.
A programozható logikai vezérlők (Omron CJ1M, Siemens S7300, Schneider Electric M340) rendszertechnikai felépítése, CPU, digitális és analóg illesztőegységek ismertetése.
Programozási ismeretek:
A programozható hardver (GAL) programozása Wincupl környezetben.
A mikrokontrollerek C nyelvű programozása. A Keil µVision4 programfejlesztői környezet és használata.
Kombinációs és sorrendi vezérlési feladatok programozásánál használt algoritmusok a különböző programozható berendezésekben.
A szabványos PLC programozási nyelvek (LD, FBD, IL, SFC, ST) megismerése, és alkalmazási területeik.
PLC programok fejlesztése különböző környezetekben (Omron Programmer 8, Siemens STEP7, Schneider Electric UnityProXL).
Laboratóriumi gyakorlatok:
Mikrogépes programfejlesztés (időzítés, megszakítás használata), 3 mérés
Programozható hardver (GAL16V) programozása, 1 mérés
PLC programozás (Omron, Siemens, Schneider E. készülékkel), 3 mérés
A/D átalakító alkalmazása programfejlesztésekben, 1 mérés
Sorrendi feladat programozása 1 mérés.

Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- Szóbeli vizsga
- aláírás feltétele: 2 tervezési házi feladat elkészítése, az előírt laboratóriumi gyakorlatok eredményes teljesítése..
Irodalom
nincs