Tantárgy ismertető - Programozható irányítások II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUPI21OLMKVKKAUPI11OLM3
Tematika
Különböző modellekkel megvalósított technológiákat irányító programok fejlesztésében, üzembe helyezésében jártasság szerzése. Komplex irányítási feladatok megoldásának gyakorlása.
Több processzoros hierarchikus rendszerek. Mérésadatgyűjtés eszközei, módszerei, és szerepük az irányításokban. Folyamatmegjelenítés eszközei, megjelenítő szoftverek és használatuk. Ipari kommunikáció típusai, használatuk. Digitális szabályozók, algoritmusok, programozásuk. Programozható elektronikus irányító rendszer élesztése, üzemeltetése
Laboratóriumi gyakorlatok:
Irányítási modellek működtetését végző C nyelvű programok fejlesztése, élesztése
Az irányítási feladatok moduláris programozásának begyakoroltatása.
 Egykoordinátájú pozícióvezérlési feladatok megvalósítása.
 Ipari tartálypark irányítása mikrogéppel, PLC-vel.
 Közlekedési csomópont forgalomirányítása PLC-vel.
 Különböző vezérlési feladatok megoldása PLC-vel
 Állásos, és folytonos hőmérséklet szabályozás modellezése.
Folyamatmegjelenítés, mérésadatgyűjtés, naplózás programozása


Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- Szóbeli vizsga
- aláírás feltétele: 1 tervezési házi feladat elkészítése, az előírt laboratóriumi gyakorlatok eredményes teljesítése...
Irodalom
nincs