Tantárgy ismertető - Teljesítményelektronika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUTE11OLMKVKnincs4
Tematika
A háromfázisú hálózati kommutációjú áramirányítók egyutas és kétutas kapcsolásainak megismertetése különböző típusú terhelések alkalmazása esetén. A kapcsolások működése, kimeneti jellemzőinek számítása, félvezetők igénybevétele.
Négynegyedes egyenáramú szaggatók működése, vezérlési módjai. A PWM vezérlések típusai, a kimeneti jellemzők meghatározása, félvezetők igénybevétele.
Az inverterek alapkapcsolásai, egy- és háromfázisú feszültség- és áraminverterek. Vezérlési módok ismertetése. A kimeneti jellemzők meghatározása különböző típusú terhelések esetén.
Váltakozóáramú szaggatók. Egy- és háromfázisú váltakozóáramú szaggatók működési módjai különböző típusú terhelések esetén. Kimeneti jellemzők meghatározása, félvezetők igénybevétele..
Elektromágneses kompatibilitás. Az EMC fogalma, szabványai. Az EMC tervezés gazdasági kihatása. A zavarjelek osztályozása. Csatolások típusai. Csatolások csökkentése. Árnyékolás, szűrés. Elektronikus készülékek tervezése az elektromágnese kompatibilitás figyelembevételével.

Értékelési és ellenőrzési eljárások:
- írásbeli vizsga
- aláírás feltétele: egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat)
Irodalom
nincs