Tantárgy ismertető - Villamos gépek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KAUVG11OLMKVKnincs3
Tematika
A transzformátorok, az egyenáramú gépek, valamint a szinkron gépek
• működési elvének,
• szerkezeti felépítésének,
• helyettesítő vázlatának,
• egyenleteinek,
• jelleggörbéinek és
• méréseinek ismertetése.
Forgó gépek esetén a nyomaték kialakulásának, az indítási-, a fékezési, és fordulatszám-változtatási módszerek tárgyalása.
Az egyes géptípusokhoz kapcsolható különleges gépek felépítése és működése.
Az aszinkron gépek működési elvének, szerkezeti felépítésének, helyettesítő vázlatának, egyenleteinek és jelleggörbéinek és méréseinek ismertetése.
Indítási-, fékezési, fordulatszám változtatási módszerek.
Az egyfázisú aszinkron motorok működése, üzeme.
Villamosgépek üzemeltetése: kinetikai kérdések, a motor tengelyére történő redukálás, építési alak, védettség, üzemtípusok, a motorkiválasztás szempontjai, szabályozás-technikai lehetőségek.

Irodalom
nincs