Tantárgy ismertető - Informatika II laboratórium

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KHTIA22TTCKVK6.72
Tematika
Táblázatkezelés. Algoritmus elmélet, programozás elmélet. Programozási ismeretek. Egyszerű Excel táblázat és hozzá tartozó grafikon készítése. Képletek használata. Abszolút-, relatív hivatkozások. Egyéni számformátumok megadása. Matematikai függvények. Kereső függvények. (INDEX, HOLVAN, FKERES, VKERES OFSZET) Pénzügyi függvények. (RÉSZLET, RRÉSZLET, PRÉSZLET…) Célérték keresés. Solver használata. Grafikon készítés, módosítás. Egyszerű algoritmusok készítése, algoritmus leíró eszköz segítségével (programnyelvtől független). Makró készítés rögzítéssel. A makró elemzése. Makró készítése Visual Basic nyelven. Szekvencia és szelekció. Adatbekérés. Iterációt tartalmazó modulok készítése. Függvények írása és hívása. Eseményvezérelt programozás. Űrlapok készítése.
Irodalom
  • Dr. Szíjártó Miklós (szerk.): Számítástechnika alapjai (SZIF Győr, 1999.)
  • Marton László - Pukler Antal - Pusztai Pál: Bevezetés a programozásba. (SZIF Győr, 1993)
  • Rádi György (szerk): Számítástechnika (PSZF-SALGÓ Kft. Salgótarján, 1999)
  • Kovalcsik Géza: Az Excel'97 programozása (Computerbooks..Budapest, 1999)