Tantárgy ismertető - Villamosságtan I. gyakorlat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KHTVT12TNCKVK185
Tematika
A villamos alapfogalmak a sztatikus mezőben definiálva. Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. A nemlineáris egyenáramú áramkörök alapfogalmai. A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata. Időben változó elektromágneses mező. A szinuszos váltakozó jelek. Összetett szinuszos hálózatok, a háromfázisú energetikai rendszer. Komplex mennyiségek függvényábrázolásai. Kétpóluspárok. Periodikus áramú hálózatok. Tranziens jelenségek (Általános időbeli jelenségek vizsgálata). Elektrotechnikai történeti áttekintés. Matematikai összefoglalás. Maxwell- egyenletek. Távvezetékek. Antennák. Hullámterjedés
Irodalom
  • Dr. Selmeczi - Schnöller : Villamosságtan I.-II. (KKMF 49203/I. II.)
  • Dr. Selmeczi-Schnöller: Villamosságtan Példatár (KKMF 1124)
  • Debreczenyné Révy Gabriella Bode diagramok
  • Dr. Simonyi K.: Elméleti villamosságtan