Tantárgy ismertető - Automatika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KMAAU11TTCKVK213
Tematika
Az automatika fogalma. A vezérlési lánc elemei, jelei. A vezérlő berendezések megvalósítási formái. Vezérléstechnikai érzékelők, végrehajtók, beavatkozók. Az analóg szabályozási kör felépítése, elemei, jelei, működése. A jelátviteli tag fogalma. Alaptagok fajtái, vizsgálata. A szabályozási kör munkapontja, munkapont beállítása, stabilitásvizsgálata, minőségvizsgálata. Az értéktartó-, és követő szabályozás fogalma, egyenletei. A kompenzálás fogalma, célja, megvalósítási formái. A szakaszokhoz történő szabályozó illesztés. Az egyes szakirányokhoz illesztetten a szabályozási kör eszközeinek rövid áttekintése. Digitális és mintavételes szabályozások alapjai.
Irodalom
  • Dr. Mórocz István: Irányítástechnika I. Analóg szabályozástechnika Azonosító száma:49311/1
  • Dr. Harkay Tamás-Dr. Tverdota Miklós: Villamos vezérléstechnika Munkaszám:KKMF-1167
  • Dr. Tverdota Miklós: Automatika I. BMF KVK-2005.