Tantárgy ismertető - Digitális technika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KMEDT11NNMKVKnincs4
Tematika
Kombinációs hálózatok. Kanonikus alakok, kétszintű hálózatok, határozott és részben határozott függvények minimalizálása, Quine-McCluskey algoritmus, Karnaugh tábla öt és hat változóval. Több szintű hálózatok, szimmetrikus és részben szimmetrikus függvények, XOR logika. Statikus, dinamikus és funkcionális hazárd, hálózatok hazárdmentesítése. Sorrendi hálózatok. Állapot tábla, állapot átmeneti gráf, stb. Flip-flopok. Funkcionális elemek. Kódoló, dekódoló, multiplexer, demultiplexer, komparátor, regiszterek, számlálók. Aritmetikai elemek. Tejes összeadó, párhuzamos összeadó sors átvitelterjedéssel, gyors átvitelképzés, további gyorsítási módszerek. Kombinációs szorzó, gyorsítási módszerek. Soros összeadó, soros-párhuzamos összeadó, soros-párhuzamos szorzó. Kombinációs hálózattok tervezése funkcionális elemek felhasználásával. Szinkron hálózatok tervezése a következő állapot módszerrel. Programozható logikai elemek. PLA, PAL, FGPA, ROM mint kombinációs hálózat. CMOS logikai áramkörök I: CMOS FET tranzisztor és a CMOS inverter, fizikai modellek, karakterisztikák, szerkezet és konstrukció, layout. CMOS logikai áramkörök II: alapáramkörök (ÉS, VAGY, NEMÉS, NEMVAGY), komplex CMOS áramkörök. CMOS összeadó, CMOS flip-flopok. Transzfer (átvivő) kapu, logikai hálózatok transzfer kapukkal. Mikroprocesszorok. A mikroprocesszor felépítése és alapvető részei. Mikroprocesszorok utasításkészletének általános jellemzői.
Irodalom
nincs