Tantárgy ismertető - Fizika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KMEFI11TTCKVK14
Tematika
Mechanika: anyagi pont, pontrendszerek mechanikája. Az optika elemei: Fermat-elv, hullámoptika. Termodinamika: alapfogalmak, főtételek, molekuláris hőelmélet, hő terjedése. A speciális relativitáselmélet elemei. Töltött részecskék mozgása elektromágneses mezőben. A klasszikus fogalomrendszer határai. Hőmérsékletei sugárzás Planck-féle magyarázata, elektromágneses sugárzás kettős természete, részecskék kettős természete, Bohr-féle atommodell, kvantumszámok, Pauli féle tilalmi elv. A kvantummechanika elemei.
Válogatott fejezetek a mechanikából II. (Folyadékok és gázok mechanikája. A hangtan elemei.) Optika II. Kondenzált anyagok fizikája. (Kvantummechanika II. Félvezetők. Termoelektromos jelenségek. Piezoelektromosság. Folyadékkristályok. Szupravezetés. Lézerek.) Magfizikai alapfogalmak. (Az atommag felépítése. Radioaktivitás. Atomreaktorok.) Elemi részecskék.
Irodalom
  • Fizika főisk. Jegyzet (KKMF-1160)
  • Fizika példatár főisk. Jegyzet (KKMF-1148)
  • Budó Ágoston: Kísérleti fizika I-III.