Tantárgy ismertető - Biztonságtechnika, környezetvédelem és minőségbiztosítás alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KMEMI11TNCKVKnincs5
Tematika
A munkavédelem alapjai. A munkavédelem fogalma, célja, eszközei. Munkavédelmi törvény. A munkavédelem jogi szabályozása. Munkavédelmi követelmények és eljárások. A munkavédelemre vonatkozó szabványok, fontosabb nemzetközi előírások. A villamosság biztonságtechnikája. A műszaki jogszabályozás gyakorlata Európában. A hazai szabványosítás és szervezetei veszélyforrások és a biztonságos munkavégzés feltételei. Környezetvédelmi alapismeretek. A környezeti gondolkodás fejlődése, a Rio de Janeiroi Deklaráció elvei. Fejlesztési lehetőségek a fenntartható fejlődés érdekében Magyarországon. Az EU környezetpolitikájának alapelvei, döntéshozó szervezetei. A környezeti szabályozás eszközei. A világ globális környezetvédelmi problémái. Minőségbiztosítási alapismeretek. Minőségügyi alapfogalmak. A minőségirányítási rendszerek és szabványaik. Az ISO 9000-es szabványsorozat ismertetése. A minőségirányítási rendszerek bevezetésének módszerei. A minőségszabályozás alapjai. csoportmunka, az oktatás- képzés kérdései. Esettanulmányok.
Irodalom
  • Dr. Lehotai L. – Dr. Novothny F.- Szenes I. – Dr. Lendvay M.: Biztonságtechnikai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási alapismeretek, BMF KKVFK – 1192, Bp., 2005.
  • Dr. Varga László: Fontosabb munkavédelmi jogszabályok, NOVORG, 1999.
  • Kádár Aba: Mi az új az érintésvédelmi előírásokban? Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.
  • Dr. Kőmives József szerk.: Környezeti állapotfelmérés és menedzsment rendszer kialakítása, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
  • Bálint Julianna: Minőség - tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg, Terc Kiadó, Budapest, 2001.