Tantárgy ismertető - Vállalkozásvezetői ismeretek, vállalkozás biztonság

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KSVVI12NNMKGKnincs4
Tematika
Vállalkozástani alapfogalmak, vállalkozások jogi környezete, vállalkozások általános működési feltételrendszere. Vállalkozásbiztonság alapjai. Vállalati ügyvitel, üzleti titok és információvédelem. A vállalkozásbiztonság megtervezése, megszervezése. Vállalkozások információs rendszerei elleni támadások és az ellenük való védelem módszerei. NATO, EU beruházások és a vállalatok biztonsági felkészítése a beszállításokra.
Irodalom
  • Pálinkás Jenő: A vállalkozásokról. LSI Oktatóközpont, A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány, Budapest, 1998.
  • Freisinger Edéné: Ügyviteli, igazgatási és ügyvitel-technikai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
  • 179/2003. (XI.5.) sz. kormányrendelet a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól. MHK, Budapest, 2003.
  • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – AULA, Budapest, 1997.
  • Bühner-Dobák-Tari: Vállalatcsoportok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – AULA, Budapest, 2002.