Tantárgy ismertető - Általános mérnöki ismeretek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEAM11OLMKVKnincs4
Tematika
Elektromechanikai szerkezetek erőviszonyai, alapfogalmak, alaptörvények, alapműveletek;- eredő erő meghatározásának módszerei, súlypontszámítás, elsőrendű nyomaték; -reakció erők meghatározása, kényszerek ismertetése
Szilárdságtani alapismeretek, igénybevételek fogalma, fajtái, igénybevételi függvények és ábrák; -szilárdsági méretezés általános kérdései; -feszültségi és alakváltozási állapot, rudak feszültségei, alakváltozásai Elektromechanikai szerkezetek dinamikája -mechanizmusok és alkatelemei kinematikája; -elektromechanikai szerkezetek és elemeinek kinetikája. Termikus igénybevételek. Elektromechanikai szerkezetek elemei, rögzítéstechnikai elemek, -mozgástechnikai elemek, -hajtó és működtető elemek.
Irodalom
nincs