Tantárgy ismertető - Energetika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEEN11NNMKVKnincs4
Tematika
Komplex energetikai áttekintés, és alapismeretek. Energetikai szolgáltatás, energiaigények. Energiaköltségek és árak, energiagazdálkodás szemlélete és gyakorlata. Primer energiahordozók fajtái, készletei, felhasználási mutatói. Energiaátalakítási módok, a közvetlen és a kapcsolt energiatermelés energetikai és gazdasági hatékonysága, legfontosabb megoldásai (erőműfajták). Az energiaszolgáltatás szerepe, villamos-, gáz- távhőrendszerek felépítése jellemzői. Energiafogyasztók fajtái, műszaki jellemzői. Megújuló energiák (víz, szél, nap, geotermikus, biomassza, hulladék) szerepe a jövő energetikájában. Energia és a környezet kapcsolata, környezetszennyezések és nemzetközi környezetvédelmi egyezmények.
Irodalom
  • Büki Gergely: Energetika, Műegyetemi Kiadó, Bp. 1997.
  • Reményi Károly: Az energetikai fejlesztések fő irányai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002