Tantárgy ismertető - Kapcsolástechnika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEKT11OLMKVKnincs4
Tematika
A villamos hálózatokban lejátszódó fizikai folyamatok megismerése: villamos tranziens jelenségek határadatai, a villamos áram hő- (állandó-, szakaszos üzemű-, és rövidzárlati melegedés), és dinamikus hatása. Az áramkörök kapcsolásakor fellépő villamos ív keletkezése, jellemzői és oltása. A kapcsolókészülékek fontosabb alkotóelemeinek a megismerése: ívoltó szerkezetek, kapcsolóelemek (érintkezők, félvezetők), elektromágneses működtetők, kioldók, mérő relék. A kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos berendezésekben használatos kapcsolókészülékek megismerése: megszakítók, olvadóbiztosítók, kapcsolók (elektromechanikus/félvezetős) és szakaszolók. A villamos hálózatokban használatos kapcsolókészülékek alkalmazástechnikájának- és kiválasztásuk módszertanának készség szintű elsajátítása. Az EMC előírásoknak megfelelő másodlagos túlfeszültség-védelem és készülékei. Kontaktor kiválasztási mintapéldák megoldása.
Irodalom
nincs