Tantárgy ismertető - Villamos szigeteléstechn.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEST11OLMKVKnincs4
Tematika
A szigetelőanyagokat érő igénybevételek, a szigetelések feszültség-igénybevételei, feszültségkoordináció. Szigetelések méretezése feszültség-igénybevételre. Villamos erőterek meghatározása. Rétegezett szigetelések. Szigetelők. Szigetelők erőterének meghatározása. Potenciál-eloszlás szigetelők mentén. Szigetelőanyagok jellemzői. Vezetés és polarizáció. Szigetelési ellenállás, abszorpciós tényező, diszperzió tényező. Veszteség, veszteségi tényező.
Átütés szigetelőanyagokban. Átütési elméletek. Az átütő feszültség meghatározása. Szigetelőanyagok öregedése, fáradása, élettartam meghatározás.
Villamos szigetelőanyagok. Gáz, folyékony és szilárd szigetelőanyagok.
Villamos szigetelőanyagok. Gáz, folyékony és szilárd szigetelőanyagok.
Nagyfeszültségű laboratóriumok berendezései. Ipari és kutatási célú laboratóriumok berendezéseinek elhelyezése, földelési, árnyékolási, biztonságtechnikai kérdések.
Nagyfeszültségek előállítása és mérése.
Irodalom
nincs