Tantárgy ismertető - Villamos energetika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEVE11TTCKVK213
Tematika
A villamosenergia-rendszer kialakulása, általános felépítése. Az egy- és háromfázisú rendszerek elektrotechnikájának áttekintése. A primer energiahordozók átalakítása villamos energiává erőművekben, erőművek technológiai folyamatai, káros környezeti hatásai és azok csökkentési lehetőségei. Villamos hálózatok elemeinek modellezése. Szimmetrikus állandósult állapot számítása (feszültségesések, teljesítmény viszonyok, terhelhetőség). Villamos hálózatok hibajelenségei. A villamos energiarendszerek irányítása és védelme. A villamos energiarendszerekben alkalmazott villamos gépek működési alapelvei, helyettesítő kapcsolási vázlatok. Transzformátorok üresjárási- és rövidzárási üzemállapota, feszültségesése, párhuzamos kapcsolása, hatásfoka. A körforgómező létrehozása és jellemzői. A szinkron gépek felépítése, működése, vektorábrái. A nyomaték számítása állandósult üzemben. A szinkron gépek zárlati jelenségei. Aszinkron gépek felépítése, működése, a nyomaték állandósult üzemben. Aszinkron motorok indítása, fordulatszám változtatása és fékezése. Egyenáramú gépek felépítése működési elve. Indukált feszültség, nyomaték. Az egyenáramú motorok indítása, fordulatszám változtatása és fékezése. Modern villamos gépek az automati-zálásban. Átütés szilárd szigetelőanyagokban és szigetelő folyadékokban. Elektrosztatikus kisülések. Villamos készülékek be- és kikapcsolásakor fellépő tranziens jelenségek. A kikapcsoláskor fellépő villamos ív oltása. A villamos áram hőhatása, melegítő készülékek. Villám- és érintésvédelem.
Irodalom
  • Villamosenergia-rendszerek I. főiskolai jegyzet (BMF KVK-2022/2002.
  • Villamosenergia-ellátás I.-II. főiskolai jegyzet (BMF KVK-1194/2000-2002.