Tantárgy ismertető - Villamos energetika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEVN11OLMKVKnincs4
Tematika
A villamos energetika fogalma, helye a természettudományok között, kapcsolata más elektrotechnikai szakterületekhez. A villamosenergia-ellátás folyamata. Villamosenergia-átvitel műszaki jellemzői. Villamos művek helye szerepe. Villamosenergia-rendszer és irányítása. Villamosenergia-rendszer villamos gépei. Energetikai transzformátorok, szinkrongépek, aszinkrongépek, egyenáramú gépek felépítése, működése, helyettesítő vázlatai. Villamosenergia-rendszer villamos készülékei. Kapcsolókészülékek feladata, fajtái, kialakításuk, működésük jellemző adatai.Fogyasztók . Tipikus fogyasztók (motoros, termikus, világítási stb.) jellemzése, leképzése. Szigetelések. Villamos gépek, készülékek, távvezetékek, kábelek, vezetékek szigetelése és vizsgálata. Villamosenergia-termelés. Erőművek feladata, fajtái, főberendezései, segédüzeme. Villamosenergia-szállítás. Alállomások, szabadvezetékek, kábelek feladata, fajtái, szerkezeti elemei és azok kialakítása, mechanikai és villamos jellemzői. Építmények villamos berendezéseinek létesítése, és villamos biztonságtechnikája. Kisfeszültségű épületvillamosság kialakítása, hálózatra csatlakozás, vezetékméretezés és kiválasztás. Villamos áram élettani hatása, áramkörből mentés és újraélesztés. Villamos hálózatok normál üzeme, üzemzavarai. Egyszerű hibaszámítás, alapvető védelmek és automatikák feladata kialakítása működése.
Irodalom
nincs