Tantárgy ismertető - Villamosságtan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
KVEVT12NNMKVKnincs4
Tematika
A villamos alapfogalmak az elektrosztatikus mezőben definiálva. Az elektrosztatika alaptételei. Kapacitás, kondenzátor. Villamos mező energiája.
Egyszerű és összetett lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. Alaptételek. Hálózat számítási módszerek. Villamos munka és teljesítmény. Teljesítmény illesztés, hatásfok.
A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata. A magnetosztatika alaptételei. Mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagokban. Mágneskörök számítása. Indukált feszültség, induktivitás, kölcsönös induktivitás. Mágneses mező energiája.
Időben változó elektromágneses mező. Maxwell egyenletek integrális alakja.
Irodalom
nincs