Tantárgy ismertető - Információ- és kódelmélet

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIMIK1PALMNIK-IMRInincs5
Tematika
A kommunikáció alapjai. Általános kommunikációs rendszerek. Példák. Az entrópia és tulajdonságai. Feltételes entrópia. Kölcsönös információ. Forráskódolás. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok. Változó szóhosszúságú kódolás. Forráskódolás előírt hibavalószínűséggel. Csatornakódolás. A csatornák jellemzése. Bayes-döntés. Hibakorlátozó kódolás. Ciklikus kódok. Kódkombinációk és konvolúciós kódolás. Kriptográfia alapfogalmak. Hagyományos titkosítók. Nyilvános kulcsú titkosítás. Az RSA algoritmus. Kriptográfiai protokollok. Protokollhibák.
Irodalom
  • Györfi L. - Győri S. - Vajda I. : Információ- és kódelmélet, Typotex, Budapest, 2002
  • MacKay, D. : Information Theory, Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge University Press, 2003. A könyv elektronikus formában az alábbi helyről letölthető: http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itila/book.html
  • Cover, T.M. - Thomas, J.A. : Elements of Information Theory, Wiley, New York, 1991
  • Wells, R. B. : Applied Coding and Information Theory for Engineers, Prentice-Hall, 1999