Tantárgy ismertető - Informatikai rendszerek biztonságtechnikája gyakorlat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIMIRBGNNMNIKnincs2
Tematika
Az elméleti ismeretek gyakorlati elsajátítása és
elmélyítése.
Egy blokktitkosítási módszer programjának
elkészítése
Nyilvános kulcsú titkosító eljárás (PGP)
alkalmazása és vizsgálata
SSH és SSL rendszer installálása és
alkalmazásának vizsgálata
Támadások szimulálása a hálózaton
Különbözõ tûzfaltípusok installálása és mûködésének
összehasonlítása
Windows XP operációs rendszer biztonsági
beállítása, az aktuális hiányosságok vizsgálata és
az elhárítási módok bemutatása
Linux operációs rendszer biztonsági beállítása, az
aktuális hiányosságok vizsgálata és az elhárítási
módok bemutatása
Irodalom
  • Almási J.: Elektronikus aláírás és társai, Sans Serif Bt., Budapest, 2002
  • Barett D.J., Silvermann R.E., Byrnes R.G.: LINUX biztonsági eljárások, Kossuth Kiadó, Budapest, 2004
  • Buttyán L., Vajda I.: Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, Budapest, 2004
  • Ködmön J.: Kriptográfia, Computer Books, Budapest, 2000
  • Kyas O.: Számítógépes hálózatok biztonságtechnikája, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000
  • McLean I.: Windows 2000 biztonság, Kiskapu, 2001
  • Norton P.: A hálózati biztonság alapjairól, Kiskapu Kiadó, 2000