Tantárgy ismertető - Optimumszámítási módszerek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIMOM1MAEMNIKnincs5
Tematika
Az optimumszámítási modellek általános tulajdonságai
Feltétel nélküli szélsõérték-feladatok megoldása
Egyenlõségfeltételes szélsõérték-feladatok
Általános egyenlõtlenségfeltételes szélsõérték-feladatok
A lineáris programozás feladata
Konvex poliéderek és a dualitás
Egészértékû programozás
Nemlineáris programozás
A hálózatok elemzése, a PERT-CPM módszer
A mátrixjátékok elmélete
Az optimalizálásra, a lineáris programozási és a hálózati
folyam feladatok megoldására kifejlesztett
néhány számítógépes programcsomag ismertetése
Irodalom
  • Komlósi S.: Az optimalizáláselmélet alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2001
  • Bajalinov E., Imreh B.: Operációkutatás, Polygon, Szeged, 2001