Tantárgy ismertető - Optimumszámítási módszerek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIMOM1PALMNIKnincs2
Tematika
Az optimumszámítási modellek általános tulajdonságai.
Feltétel nélküli szélsőérték-feladatok megoldása.
Egyenlőségfeltételes szélsőérték-feladatok.
Általános egyenlőtlenségfeltételes szélsőérték-feladatok.
A lineáris programozás feladata.
Konvex poliéderek és a dualitás.
Egészértékű programozás.
Nemlineáris programozás.
A hálózatok elemzése, a PERT-CPM módszer.
A mátrixjátékok elmélete.
Az optimalizálásra, a lineáris programozási és a hálózati
folyam feladatok megoldására kifejlesztett
néhány számítógépes programcsomag ismertetése.
Irodalom
  • Komlósi S.: Az optimalizáláselmélet alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2001
  • Bajalinov E., Imreh B.: Operációkutatás, Polygon, Szeged, 2001