Tantárgy ismertető - Az alkalmazásmenedzsment alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIRAM11NNMNIKnincs5
Tematika
Átfogó áttekintést adni az IT technológiák és alkalmazások kapcsolatáról, ezek lényeges ele-meiről, az integráció lehetőségeiről és módszereiről. Konkrét áttekintést adni az üzleti életben használt fontosabb alkalmazói rendszerekről, ezek tervezéséről, megvalósításukról, üzemelte-tésükről, beillesztésükről az üzleti folyamatokba. A tárgyhoz a témát részletesen kifejtő szakirány illeszkedik.
Irodalom
  • J. Ward: Információrendszerek szervezési elvei, az Ernst & Young támogatásával, Co-Nex Könyvkiadó Kft., Budapest, 1998