Tantárgy ismertető - Az alkalmazásmenedzsment alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIRAM1PALMNIK-IRInincs5
Tematika
Alkalmazási rendszerek és rétegeik. Alkalmazási rendszerek tervezése. Az alkalmazások fejlesztésének projekt-menedzsmentje. Az alkalmazások üzemeltetése. Az alkalmazásmenedzsment, mint optimalizáló eszköz. Üzleti folyamatok. Alkalmazásfejlesztés csoportmunkában Alkalmazások és biztonság.
A gyakorlatok témái: Konkrét alkalmazási rendszer kifejlesztése csoportmunkában. Komplex fejlesztési eljárások alkalmazása üzleti folyamatokban. A vonatkozó információtechnológiai eszközök használatának elsajátítása az alkalmazások üzemeltetésének példáján.
Kompetencia szerzése a publikus alkalmazások adatbiztonsági megoldásaiban.
Irodalom
  • Ward, J. : Információrendszerek szervezési elvei, az Ernst & Young támogatásával, Co-Nex Könyvkiadó Kft., Budapest, 1998
  • Applegate, L. M. - McFarlan, F. W. - McKenney, J. L. : Corporate Information Systems Management, Irwin & McGraw-Hill, Boston, 1996