Tantárgy ismertető - Számítógép hálózatok

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NIRSH1PALMNIK-IRInincs2
Tematika
A számítógép hálózatok kialakulása, célja, osztályozása, szabványai. Az ISO OSI referencia modell felépítése, alapelvei. Hálózati funkciók a referencia modell alapján. Alapvető hálózati fogalmak. Átviteli közegek, multiplexálás. Keretképzés, hibakezelés, forgalomvezérlés. Az Internet referencia modellje (TCP/IP). Alapvető Internet protokollok (IP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP). IP címzés, alhálózati címzés, CIDR. Útválasztás a TCP/IP hálózatban, forgalomirányítók. Alkalmazás szintű protokollok működési alapelvei. Az Internet névkezelési rendszere, DNS. Az IPv6 protokoll alapjai.
Irodalom
  • Tiszai T.: Számítógép-hálózatok – Szöveggyujtemény, BMF NIK, 2002
  • A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok 3. kiadás, Pretice Hall-Panem, 1999
  • IBM Redbooks: TCP/IP Tutorial and Technical Overview, http://www.redbooks.ibm.com/redbooks.nsf/ RedbookAbstracts/gg243376.html
  • C. M. Kozierok: The TCP/IP Guide (On-line verzió), http://www.tcpipguide.com/free