Tantárgy ismertető - Adatbázis-kezelés elmélete

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
NSTAB12NNMNIKnincs2
Tematika
Implementációs technikák a tárolásszervezés, indexelési
lehetõségek, tranzakciós rendszerek, lekérdezések
kiértékelési technikái területén
Rekordszerkezetek áttekintése: relációk, objektumok,
adatelemek reprezentálása rekordszerkezetekben,
blokkszerkezetek, rekordelérések és
alapmûveletek.
Hagyományos indexszerkezetek: elsõdleges és
másodlagos indexek, B-fák, hasító táblák.
Többdimenziós indexelés: rács-fájlok, particionált
hasító táblák, kd-fák, negyedelõ fák, R-fák, bittérkép
indexek.
Relációs lekérdezések végrehajtása 1. A fizikai
megvalósítás elemei : A relációs algebra, alapoperátorok
és kiértékelésük; a fizikai lekérdezési terv
elemei; egymenetes algoritmusok, beágyazott
ciklusú összekapcsolás, kétmenetes algoritmusok
rendezéssel, indexeléssel, hasító táblával; párhuzamos
algoritmusok elemei.
Relációs lekérdezések végrehajtása 2. A lekérdezés
fordító: algebrai kérdések és SQL kérdések
elemzõ fája, a kiértékelõ fa javítása algebrai
átalakítással, logikai kiértékelési tervek, a mûveletek
költségbecslése, méretparaméterek és becslésük,
összekapcsolások sorrendje, a végrehajtási
terv kiválasztása.
Tranzakció-kezelés 1.: AKIT (ACID) elvárás, meghibásodás
elleni védelem: RAID tárolók, naplók,
visszagörgetés, helyreállítás, kontrollpontok,
archívumok.
Tranzakció-kezelés 2.: Konkurencia kezelése.
Ütemezések, soros és sorosítható ütemezés,
tranzakció szemantikák, zárak és sorosíthatóság
ellenõrzés, kétfázisú zárási protokoll, zártípusok,
hierarchikus zárak, idõbélyegzõk, osztott
adatbázisok zárkezelése és az osztott megegyezés
protokolljai.
Az új adatmodellek tervezési és lekérdezési módszerei,
technikái:
Objektum adatbázisok: az ODMG adatmodell
(ODL), objektum-relációs modell, OQL és SQL2.
A félig-strukturált adatmodell, dokumentum és
XML adatbázisok, XQuery, XML-QL.
Téradatbázisok, multimédia adatbázisok: adatmodellek,
lekérdezõ nyelvek, fizikai elérési
módok, lekérdezések kiértékelése.
Adattárházak építése, online analitikus feldolgozás
(OLAP).
Adatbányászati alapalgoritmusok.
Irodalom
  • Ullman J. D., Widom J.: Adatbázisrendszerek; alapvetés, PANEM Kiadó, Budapest, 1998
  • Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J. : Adatbázisrendszerek megvalósítása, PANEM Kiadó, Budapest, 2001