Tantárgy ismertető - Anyagszerkezettan I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTAS1MTTBRKKnincs5
Tematika
Anyagszerkezeti szintek, az anyagok és konstrukciók tulajdonságainak egymásra épülése. A könnyűipari termékek strukturált szintjei, valamint a befolyásolás lehetőségei tipikus könnyűipari termékek esetében.
Kristályos anyagok szerkezete. Fázis- és halmazállapot változások kristályos szerkezetekben. A "tökéletes" kristály, rendezetlenségek csoportosítása, kristályhibák és azok hatásai az anyagtulajdonságokra. Fémkristályok, mint speciális kristályos szerkezetek, allotrópia, krisztallitok. Ötvözés tulajdonságmódosító hatásai fémeken. Hőkezelések formái és hatásai. Fémek vizsgálatai. Folyadékok szerkezeti jellemzői. Alapvizsgálatok a könnyűipari termékeken: mechanikai, vegyi, egyéb vizsgálatok.
Irodalom
  • Bodor Géza – Vas László M.: Polimer anyagszerkezettan (Műegyetemi kiadó, 1995.)
  • Czvikovszky Tibor: A polimertechnika alapjai (Műegyetemi kiadó, 2000.)
  • Csizmazia Ferencné Dr.: Anyagismeret (SZIF-Universitas, 1999.)