Tantárgy ismertető - Anyagszerkezettan II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTAS2MTNCRKK206
Tematika
Összetett mechanikai rendszerek. Egyéb igénybevételi formák áttekintése. Mérési eredmények, adatsorok elemzése. Anyagjellemzők hossz és időfüggvényei. Hossz menti anyagtulajdonságok leírási módja, termékegyenletesség. A súrlódás elvi és gyakorlati alapjai, csökkentési, növelési lehetőségek. Hővel kapcsolatos anyagtulajdonságok. A hőmérséklet szerepe és a technológiai kihatásai. Higroszkopikus anyagtulajdonság. A nedvesség szerepe a technológiákban. Kompozitok elvi alapjainak ismertetése, a tulajdonságtársítások célja, csoportosítási lehetőségeik, a tulajdonságtársítások tervezési szempontjai. Szerkezeti anyagok meghibásodási, tönkremeneteli formái. Élettartam vizsgálatok jelentősége, fajtái. Gyorsított vizsgálati eljárások. Az élettartam vizsgálatok formája, azok használata és elemzési szempontjai.
Irodalom
  • Bodor Géza – Vas László M.: Polimer anyagszerkezettan (Műegyetemi kiadó, 1995.)
  • Czvikovszky Tibor: A polimertechnika alapjai (Műegyetemi kiadó, 2000.)
  • Csizmazia Ferencné Dr.: Anyagismeret (SZIF-Universitas, 1999.)