Tantárgy ismertető - Folyamatszervezés I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTFO1MTNCRKKnincs3
Tematika
A folyamatszervezés szükségszer sége, jellegzetes könny ipari szervezetek és m ködések.
Folyamatok megítélése az információn alapuló társadalomban (nemzetközi termékstandardok
logikája)
A termelési folyamatok érintettjei, igényei, azonosítási módjai, Vev i igények és azok
megjelenítése a folyamatok m ködtetésében QFD,
Vev i szegmentáció
A tömegszer feldolgozóipari termékek kereskedelmi jellemz i.
A vállalati szabályozás szintjei. A f -, támogató, és menedzsment folyamatok lényege, rendszere,
kapcsolódásai. Szervezésének alapvet szempontjai.
Folyamatok szabályozásának dokumentálása és az eltérések értékelése
Szerz déskötés, tervezés területe és az ellen rzés folyamata, kapcsolódásai
Tárgyi infrastruktúra tervezése és fenntartása
A folyamatszabályozás statisztikai eszközei Egy és kétoldali határértékek és t rések tervezése,
képességi mutatók, szabályozó kártyák logikája
Menedzsmentfolyamatok szervezeti típusai
Szervezeten belüli kommunikáció m ködése és fejlesztése
Irodalom
nincs