Tantárgy ismertető - Folyamatszervezés I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTFO1MTTBRKKnincs3
Tematika
A folyamatszervezés szükségszerűsége, jellegzetes könnyűipari szervezetek és működések.
Folyamatok megítélése az információn alapuló társadalomban. (nemzetközi termékstandardok
logikája)
A termelési folyamatok érintettjei, igényei, azonosítási módjai. Vevői igények és azok
megjelenítése a folyamatok mőködtetésében. QFD,
Vevői szegmentáció.
A tömegszerű feldolgozóipari termékek kereskedelmi jellemzői.
A vállalati szabályozás szintjei. A fő-, támogató, és menedzsment folyamatok lényege, rendszere,
kapcsolódásai. Szervezésének alapvető szempontjai.
Folyamatok szabályozásának dokumentálása és az eltérések értékelése.
Szerződéskötés, tervezés területe és az ellenőrzés folyamata, kapcsolódásai.
Tárgyi infrastruktúra tervezése és fenntartása.
A folyamatszabályozás statisztikai eszközei. Egy és kétoldali határértékek és tűrések tervezése,
képességi mutatók, szabályozó kártyák logikája.
Menedzsmentfolyamatok szervezeti típusai.
Szervezeten belüli kommunikáció működése és fejlesztése.
Irodalom
nincs