Tantárgy ismertető - Integrált irányítási rendszerek I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTIR1MTNCRKKnincs2
Tematika
A rendszer fogalma. Történelmi el zmények. A rendszerek szabályozására szolgáló eszközök. A
vállalati menedzsment rendszerek logikája, bels felépítése
Elvek és szabványok a különböz menedzsment rendszerek szabályozásában (Törvények,
el írások, szabványok, bels el írások, a tények rögzítése.)
A min ség fogalma. (Igény és igénykielégítés folyamata. Kano filozófia)
A dokumentációs rendszer. (Alaplogika, felépítés. Megjelenési formák, vállalatirányítási
rendszerek)
Szervezeti célok és azok lebontása. (A vezetés felel ssége. Stratégiai terv és lebontása.
Min ségpolitika. Szervezeti felépítés)
Tervezés a termék el állító és szolgáltató, valamint az egyedi és ismétl d folyamatok esetén. A
tervezés folyamata.
Termékfelel sség és fogyasztóvédelem
A folyamattervezés kritériumrendszere. A projektek nyomon követése és szabályozása
A folyamatok stabilitása és képesség. A termékekkel kapcsolatban megfogalmazott kritériumok.
(Mért és min sítéses adatok képességi mutatói, szabályozó kártyák)
A mérnöki gyakorlatot támogató problémamegoldási, elemzési és fejlesztési módszerek. (Pareto,
Ishikawa, hibafa, súlyozások, 5S, 8D, kanban, poka-yoke, komplex problémák kezelése)
Folyamat és termékellen rzés és eszközei
Irodalom
nincs