Tantárgy ismertető - Integrált irányítási rendszerek I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTIR1MTTBRKKnincs2
Tematika
A rendszer fogalma. Történelmi előzmények. A rendszerek szabályozására szolgáló eszközök. A
vállalati menedzsment rendszerek logikája, belső felépítése.
Elvek és szabványok a különböz menedzsment rendszerek szabályozásában. (Törvények,
előírások, szabványok, belsőelőírások, a tények rögzítése.)
A minőség fogalma. (Igény és igénykielégítés folyamata. Kano filozófia.)
A dokumentációs rendszer. (Alaplogika, felépítés. Megjelenési formák, vállalatirányítási
rendszerek.)
Szervezeti célok és azok lebontása. (A vezetés felelőssége. Stratégiai terv és lebontása.
Minőségpolitika. Szervezeti felépítés.)
Tervezés a termék előállító és szolgáltató, valamint az egyedi és ismétlődőfolyamatok esetén. A
tervezés folyamata.
Termékfelelősség és fogyasztóvédelem.
A folyamattervezés kritériumrendszere. A projektek nyomon követése és szabályozása.
A folyamatok stabilitása és képesség. A termékekkel kapcsolatban megfogalmazott kritériumok.
(Mért és minősítéses adatok képességi mutatói, szabályozó kártyák.)
A mérnöki gyakorlatot támogató problémamegoldási, elemzési és fejlesztési módszerek. (Pareto,
Ishikawa, hibafa, súlyozások, 5S, 8D, kanban, poka-yoke, komplex problémák kezelése)
Folyamat és termékellenőrzés és eszközei.
Irodalom
nincs