Tantárgy ismertető - Integrált irányítási rendszerek II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTIR2MTNCRKK262
Tematika
A környezetközpontú menedzsment rendszerek lényege, m ködésének feltételei. (Az ISO 14000
szabvány elvárásai és az EMAS elvárásai)
A min ségirányítási rendszerek fajtái és jellemz i. Rendszerek integrálása. (szabványok és
filozófiák ISO 9001, TQM, 6-sigma, min ségdíjak, ISO/TS 16949 stb.) Más rendszerek
(HACCP, GMP, GLP, akkreditált laborok, környezetközpontú menedzsment rendszerek,
adatbiztonsági rendszerek, stb.)
Önértékelésen alapuló min ségfejlesztés (Min ségdíjak, értékelési modellek, EFQM
Folyamatos fejlesztés elve, megvalósítása különböz menedzsment rendszerekben
A vállalati m ködés leírása indikátorokkal. Monitoring rendszer létrehozása és m ködtetése
Helyesbítés és megel zés (Adatgy jtési módszerek, csoportmunka keresztfunkciós team -ekkel)
A kockázatok fogalma, hibaokok keresése, hibavalószín ség meghatározási lehet ségei
A folyamatok szabályozásának logikája. Az Ismétl d - és projektfolyamatok szabályozásának
sajátosságai. Az SPC logika
Rendszerek felülvizsgálata. A min ségirányítási auditok célja, folyamata, szempontjai,
eredményei. Tanúsítás lényege, folyamata, tanúsítási szabványok
Min ségirányítással integrált szakmaspecifikus irányítási rendszerek. (Min ségirányítással
integrált szakmaspecifikus irányítási rendszerek, korszer vállaltirányítási rendszerek)
Irodalom
nincs