Tantárgy ismertető - Integrált irányítási rendszerek II (N)

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTIR2MTTBRKKnincs2
Tematika
A környezetközpontú menedzsment rendszerek lényege, működésének feltételei. (Az ISO 14000
szabvány elvárásai és az EMAS elvárásai)
A minőségirányítási rendszerek fajtái és jellemzői. Rendszerek integrálása. (szabványok és
filozófiák ISO 9001, TQM, 6-sigma, minőségdíjak, ISO/TS 16949 stb.) Más rendszerek
(HACCP, GMP, GLP, akkreditált laborok, környezetközpontú menedzsment rendszerek,
adatbiztonsági rendszerek, stb.)
Önértékelésen alapuló minőségfejlesztés. (Minőségdíjak, értékelési modellek, EFQM)
Folyamatos fejlesztés elve, megvalósítása különböz menedzsment rendszerekben.
A vállalati működés leírása indikátorokkal. Monitoring rendszer létrehozása és működtetése.
Helyesbítés és megelőzés. (Adatgyűjtési módszerek, csoportmunka keresztfunkciós team-ekkel)
A kockázatok fogalma, hibaokok keresése, hibavalószínűség meghatározási lehetőségei.
A folyamatok szabályozásának logikája. Az Ismétlődő- és projektfolyamatok szabályozásának
sajátosságai. Az SPC logika.
Rendszerek felülvizsgálata. A minőségirányítási auditok célja, folyamata, szempontjai,
eredményei. Tanúsítás lényege, folyamata, tanúsítási szabványok.
Minőségirányítással integrált szakmaspecifikus irányítási rendszerek. (Minőségirányítással
integrált szakmaspecifikus irányítási rendszerek, korszerű vállaltirányítási rendszerek)
Irodalom
nincs