Tantárgy ismertető - Minőségirányítás

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTMI1BTNMRKKnincs4
Tematika
A vállalkozásmenedzselés egységesített elvrendszere. A többcélú vezetés célrendszere. Az integrált rendszerek jellegzetességei, a szabályozások összehangolása. Az integrált rendszerek tervezése, fej-lesztése, a szabályozás egymásra épülése. A kimenetek közti ellentmondások harmonizálása, az ered-mények objektív értékelése és a számszerűsített eredmények alapján történő visszacsatolások. A gya-korlatban elterjedt vállalati rendszerrészek integrálása. A számítógépes vállalatirányítási rendszerek szerepe az integrációs folyamatokban. A minőségirányítási, a környezetközpontú, a BS 8800 (MSZ 28800) és a BS 7799 (MSZ 27000) rendszerek együttműködése, auditálási sajátosságai. A szakterület-specifikus rendszerek beágyazása az integrált rendszerekbe.
Irodalom
  • Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése (TÜV Rheinland InterCert, 2004.)
  • Dr. Róth András (szerk.): ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer (Verlag Dashöfer)
  • Minőség és Megbízhatóság szakfolyóirat számai