Tantárgy ismertető - Reológia

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTRE1BTNCRKKnincs4
Tematika
Az alakváltozások fogalma. A polimerek szerkezeti felépítéséből következő tulajdonságok (fázisállapotok). Az alakváltozások fenomenológiai alapmodelljei és kombinációi. Az alakváltozások és a feszültségállapotok értékelése az idő függvényében. Az alakváltozási komponensek számszerűsítési lehetőségei, jellegzetes terhelési módok, gyakorlati alapvizsgálatok és elemzések. Modell-törvények. Az alakváltozás hőmérsékletfüggése.
Irodalom
  • Bodor Géza – Vas László M.: Polimer anyagszerkezet-tan (Műegyetemi kiadó, 1995.)
  • Halász László: A polimerek feldolgozásának reológiai alapjai (Műszaki Kiadó 1978)