Tantárgy ismertető - Technológiaelmélet I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTTC1MTNCRKKnincs4
Tematika
A technológiai folyamat fogalma. Folyamattípusok. (Az egyedi és az ismétl d folyamatok
sajátosságai, esettanulmányok az iparágakból.)
A fontosabb könny ipari technológiák és jellemz termékeik.
Technológiai folyamatok felbontása, modellezése, leírási lehet ségei, kapcsolódási formái
üzemelrendezések
Jellegzetes anyagátalakítások a könny ipari technológiák során
Folyamatok anyagárama
Energiatranszport és információ áram a folyamatokban
Folyamat- és termékparaméter
A folyamatok leírása jelmodellekkel
Termékel állító folyamatok tömegszer ségi vonatkozásai
Irodalom
nincs