Tantárgy ismertető - Technológia elmélet I (N)

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTTC1MTTBRKKnincs4
Tematika
A technológiai folyamat fogalma. Folyamattípusok. (Az egyedi és az ismétlődő folyamatok
sajátosságai, esettanulmányok az iparágakból.)
A fontosabb könnyűipari technológiák és jellemző termékeik.
Technológiai folyamatok felbontása, modellezése, leírási lehetőségei, kapcsolódási formái
üzemelrendezések.
Jellegzetes anyagátalakítások a könnyűipari technológiák során.
Folyamatok anyagárama.
Energiatranszport és információ áram a folyamatokban.
Folyamat- és termékparaméter.
A folyamatok leírása jelmodellekkel.
Termékelőállító folyamatok tömegszerűségi vonatkozásai.
Irodalom
nincs