Tantárgy ismertető - Technológiai műveletek tervezése és megvalósítása II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTTM2RTTBRKK495
Tematika
Bőrgyártó és feldolgozási technológiák:Bőralkatrészek ragasztástechnológiája; nedves, olvadó és kontakt ragasztástechnológiák; reaktiválásos ragasztások.Bőranyagok termikus megmunkálása mikrohullámú hegesztés hőaktiválásos ragasztás.Bőralkatrészek formázása, formarögzítése; bőranyagok nedvesítése, szárítása, formarögzítése.
Textilgyártás technológiák:A kötés elvi folyamata, kötőgépek csoportosítása.Vetülékrendszerű gépek: szemképzés eszközei, megvalósítása, fonaladagolás és kelmehúzás; mintázóberendezések.Láncrendszerű hurkológépek: szemképzés eszközei, folyamata, fonaladagolás és kelmehúzás; mintázóberendezések.
Ruhaipari gyártástechnológiák:Textilanyagok ragasztástechnológiája: ragasztóanyagok, ragasztóbevonatos textilanyagok; a ragasztás technológiai folyamata; ragasztóberendezések.
Textilanyagok hegesztéstechnológiája: ruhaipari hegesztő eljárások; hegesztési kötések.
Textilanyagok vasalástechnológiája: szálasanyagok viselkedése nedvesség és hő hatására; a nedves hőmegmunkálás technológiai folyamata, jellemzői és vizsgálata: vasalhatóság és formatartás; nedves hőmegmunkálás gépei. Ruhaipari késztermékek kezelése, raktározása.
Irodalom
  • dr. Beke J. – Farkas M. – Horávth A. – Kovács A. – Matlák Z.: Könnyűipari enciklopédia I/1-2. Bőr- és Bőrfeldolgozóipar, BMF. RKK. Jegyzet, 2002.
  • Medveczkyné P.B., - dr.Szücs I. - Szabó R. - Pataki M. –-dr. Kokasné P.L. - Sinkáné dr. K.A.: Könnyűipari enciklopédia I/3. Textilipari technológiák, BMF. RKK. Jegyzet, 2002.
  • dr. Bődi B.–Pap Jné dr.–Szűcs Á.: Könnyűipari enciklopédia I/4. Ruhaipar, BMF. RKK. Jegyzet, 2002.