Tantárgy ismertető - Termelésprogramozás I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTTP1BTNCRKK243
Tematika
Az anyagfolytonosság elvének biztosítása a termék előállítási folyamata során. A folyamat műveleteinek meghatározása. Az erőforrások számbavétele és illesztése a termelési folyamathoz.
A technológiai sor kulcsparamétereinek meghatározása. A szükséges nyersanyagok megválasztása a termék életciklusához. Kapacitás- és folyamattervek készítéséhez szükséges adatok ismertetése.
Az átfutási idők, időtervezés, raktárkészletek vizsgálata.
Készletezés, készletezési rendszerek. Készletgazdálkodás értékelése
Irodalom
  • Takács Áron: Termeléstervezési, - szervezési és–irányítási ismeretek, SZTÁV Budapest, 1989.
  • C. S. Chatfield-T.D.Johnson: Microsoft Project 2002 lépésről-lépésre, SZAK Kiadó 2003.