Tantárgy ismertető - Termelés programozás II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RBTTP2BTTBRKK453
Tematika
Az anyagfolytonosság biztosításának elve az előállítási folyamatban. A berendezések és üzemek kapacitásának meghatározása, tervezési elvei. A termelési programok kialakításának szempontjai, gyakorlati kérdései. Program dokumentáció készítése (műhelyrajz, el-gyártmányrajz, fel- vagy befogási terv, szerszám terv, műveleti terv, program a gép működtetéséhez). Gyártási fő-, mellék- és segédfolyamatok ismertetése. Könnyűipari termelési sajátosságok ismertetése.
A gyártás rendszerének megtervezése (pl. tömeggyártás: csoportos és folyamatos).
A termelési programok megvalósulása, határidőtartás vizsgálata.
Irodalom
  • Takács Áron: Termeléstervezési, - szervezési és–irányítási ismeretek, SZTÁV Budapest, 1989.
  • C. S. Chatfield-T.D.Johnson: Microsoft Project 2002 lépésről-lépésre, SZAK Kiadó 2003.