Tantárgy ismertető - Biztonságtechnika (N)

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKBT1GTLMRKKnincs3
Tematika
Biztonságtechnika (munkavédelem) kialakulása és fogalomrendszere. A munkavédelmi
törvény alapelvei és gyakorlati alkalmazásai. A munkáltató és munkavállaló jogai és és
kötelezettségei. A mikroklíma. Porszennyez dés hatása az emberi szervezetre.
Zajvédelem. Rezgésvédelem. Zaj és rezgés mérése. Munkahelyi megvilágítás és
ellen rzése. Gépek biztonságtechnikája. A villamos áram élettani hatása. Villamosság
biztonságtechnikája. Érintésvédelem. Üzemek telepítése és berendezése.
Egészségvédelmi rehabilitáció. T zvédelem fogalma és feladatai. T zvédelmi szabályok.
Irodalom
  • Dr. Ádám-Dr. Varga: A munkavédelem jogi és igazgatási ismeretei
  • Dr. Dombi-Dr. Hajdú: A villamosság biztonságtechnikája
  • Dr. Lantos: Világítástechnika
  • Dr. Tóth-Vajda: Zajelhárítás