Tantárgy ismertető - Fizika I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKFI1GTNCRKKnincs3
Tematika
A tananyag a középiskolai ismeretek összefoglalásán túl a szaktárgyak fizikai megalapozását és a korszerű természettudományos világkép kialakítását szolgálja.
Fénytan. Tömegpontrendszerek mechanikája. Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben. Speciális relativitáselmélet elemei. Rezgő- és hullámmozgás. Hangtan elemei. Töltött részecskék mozgása elektromágneses mezőben. Fémek villamos vezetése. Kvantummechanika elemei. Bevezetés a magfizikába. Atomfizika alkalmazásai.
Irodalom
  • Lökös – Mayer – Sebestyén – Tóthné: Fizika jegyzet és példatár 2002. (BMF jegyzet)
  • Budó Ágoston: Kísérleti fizika I-III.
  • Loránt László: Műszaki fizika (BMF jegyzet)