Tantárgy ismertető - Gépszerkezetek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKGM1GTNCRKK194
Tematika
Alapfogalmak, mérezetés célja és fajtái.
Kötések, állványok, rugók.
Tribológiai alapfogalmak. Sikló- és gördülıcsapágyak.
Tengelyek és forgórészek.
Mechanikus hajtások (dörzs-, szíj- , lánc- , fogaskerék- és hibrid hajtások)
Mechanizmusok.
Térhatárolás (csövek, csıszerelvények, tartályok, tömítések)
Irodalom
  • Korondi Endre: Mőszaki rajz és gépelemek elıadásvázlat, BMF RKK
  • Korondi Endre: Mőszaki rajz és gépelemek példatár, BMF RKK