Tantárgy ismertető - Környezettan (N)

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
RMKKT1KTLMRKKnincs3
Tematika
A környezettan tárgya. A környezeti elemek, rendszerek.
A környezetvédelem kialakulása, szerepe napjainkban.
A bioszféra, mint globális ökológiai rendszer
A légkör összetétele, szerkezete, a leveg szennyezés következményei, klímavédelem.
A hidroszféra globális környezeti jelent sége, használata és elszennyezése.
A talajok keletkezése, általános jellemzésük, alapvet funkcióik.
Alternatív energiaforrások, az energiafelhasználás hatékonysága.
Hulladékhelyzet, a fogyasztói társadalom sajátosságai.
A zaj és a rezgés jellemz i , hatásuk az emberi szervezetre és az épített környezetre. Sugárzások.
Irodalom
nincs